Новини

08 Квітень 08:51
БЕЗПЕКА І ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ – ПІД КОНТРОЛЕМ
БЕЗПЕКА І ЯКІСТЬ  ПИТНОЇ ВОДИ – ПІД КОНТРОЛЕМ

У порядку здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) спеціалістами Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства та відповідних структурних підрозділів міськрайонних, районних, міжрайонного та міського управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області протягом 2018 року перевірено стан технічного облаштування та утримання споруд і мереж об’єктів централізованого водопостачання та якість питної води на відповідність ДСанПіН 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною» із застосуванням лабораторних методів контролю на 38 об’єктах централізованого та 9 - децентралізованого водопостачання в населених пунктах області та на 341 об’єкті нагляду.

Слід відзначити, що на об’єктах господарсько-питного водопостачання в ході здійснення заходів нагляду було виявлено найбільше порушень. Питома вага їх склала 73,6% (у 2017 році – 63,2%).

Для потреб державного санітарно-епідеміологічного нагляду у випробувальній лабораторії Сумської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на відповідність за показниками епідемічної безпеки (мікробіологічними) було досліджено 620 зразків питної води, 613 - за санітарно-хімічними, 117 - за радіологічними.

Всього для мікробіологічних досліджень з водогонів централізованого водопостачання було відібрано 496, з артезіанських свердловин - 31, з шахтових колодязів громадського користування – 93 зразки питної води. Із загальної кількості досліджених зразків, нестандартних виявлено 38 зразків, з них 21 – вода водогонів, 14 –шахтових колодязів та 3 – артезіанських свердловин.

Питома вага незадовільних результатів зразків води питної з усіх досліджених за мікробіологічними показниками безпеки становила 6,13%. Питома вага відхилень на об’єктах нагляду в дитячих дошкільних закладах склала 5,8%, в навчально-виховних комплексах – 3,91%, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 3,85%.

На відповідність вимогам ДСанПіН за санітарно-хімічними показниками всього було досліджено 613 зразків питної води питної, у т. ч.492 - з водогонів, 90- з шахтових колодязів, 31 - з артезіанських свердловин. Серед відібраних проб води з відхиленнями - 113 зразків, з свердловин -16 та 19 - з шахтових колодязів. Слід відмітити, що питома вага незадовільних результатів досліджень з мереж водогонів за санітарно-хімічними показниками становила 37,88%, що відповідає минулорічному показнику.

Зростання показника відхилень за санітарно-хімічними показниками на 5% порівняно з минулим роком було відмічено при дослідженні зразків води, відібраної з шахтових колодязів. Загалом питома вага відхилень склала 30,77%, переважно за рахунок перевищення рівня нітратів.

Питома вага відхилень за санітарно-хімічними показниками з мережі водогонів на об’єктах нагляду сформована більшою мірою за рахунок перевищення показника вмісту заліза загального: в дитячих навчальних закладах - 9,52%, в навчально-виховних комплексах – 33,06%, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 36%, в лікувально-профілактичних закладах – 11,28%.

Із досліджених на відповідність питної води гігієнічним вимогам за показниками радіаційної безпеки 117 зразків, в т. ч. 10 - з водогонів централізованого водозабезпечення, 27 – з артезіанських свердловин та 80 – з шахтових колодязів громадського колодязів – 80, відхилень не виявили.

За результатами досліджень питної води, з метою усунення порушень санітарного законодавства на адресу керівників перевірених бюджетних установ направлено до виконання 34 приписи, 5 розпоряджень, надіслано 24 інформаційних листи на адресу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Про результативність проведених в ході виконання приписів профілактичних заходів свідчать контрольні дослідження питної води, які не виявили відхилень від гігієнічних нормативів за мікробіологічними показниками, за санітарно-хімічними було досягнуто суттєвого зниження досліджуваних показників.

Поділитися:
Записатись на прийом
Повідомлення про порушення

Памятка громадянина

Відповідно до ст.5 Закону України "Про звернення громадян", письмове звернення надсилається поштою, передається громадянином особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками), із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну, поштову адреси, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

У роз’ясненні Верховної Ради України, зазначено, що електронне звернення є різновидом письмового звернення https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-of-citizens, тому електронне звернення може бути виготовлено за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотокопії.

Згідно з вимогами ст. 8 вищезазначеного Закону, письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Звернення можна надіслати на ел.адресу: post@dpss-sumy.gov.ua, поштою: м. Суми, вул.. Гамалія, буд. 25 або надати особисто.

Завантажте зразок ЗВЕРНЕННЯ за цим посиланням.