Новини

13 Червень 17:27
Дотримання законодавства при застосуванні пестицидів!
Дотримання законодавства при застосуванні пестицидів!

Сучасне землеробство неможливо уявити без засобів захисту рослин. Технології  вирощування сільськогосподарських культур передбачають обов’язкове застосування хімічних та біологічних засобів захисту до 2-5 разів на сезон, а плодових – до 6-8. Для уникнення можливого негативного впливу пестицидів на бджіл, людину і навколишнє середовище товаровиробники області повинні суворо дотримуватись та чітко виконувати вимоги визначені в п. 6 ДСП 8.8.1.2-001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів в народному господарстві» та в ДСП «Авіаційне застосування засобів захисту рослин і мінеральних добрив в народному господарстві України» (затверджені наказом МОЗ № 382 від 18.12.1996).Також  Закону України «Про захист рослин»,  Закону України «Про пестициди та агрохімікати», Закону України «Про бджільництво».

При всіх видах обробітку пов’язаних із застосуванням пестицидів та агрохімікатів, робітники повинні допускатися по наряду при наявності посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного проведення робіт та допуска виданого на підставі медичної книжки встановленого зразка.

Фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин, зобов'язані не пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації (місцева преса, оголошення) попередити про це органи місцевого самоврядування, пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані до 10-ти  кілометрів від оброблюваних площ. При  цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату.

При застосуванні пестицидів за допомогою наземної апаратури:

 • обприскування  допускається при швидкості вітру до 3 м/с (дрібнокрапельне) і 4 м/с (крупнокрапельне);
 • зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, водойм і місць відпочинку при вентиляторному обприскуванні повинна бути не менше 500 м, при штанговому  - 300 м.;
 • недопустимо застосування фільсифікованих пестицидів, використання  тільки якісних препаратів, асортимент, застосування, норми, кратність обробок повинні відповідати "Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні", та доповненнями до "Переліку...";
 • всі роботи з пестицидами слід проводити в ранкові (до 10) і вечірні години при мінімальних повітряних потоках;
 • беручи до уваги токсичність всіх пестицидів для бджіл, обприскування сільськогосподарських культур, які є медоносами, потрібно проводити у фазу до цвітіння або після цвітіння;
 • у період проведення робіт у радіусі 200 м від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи;

Для виконання авіаційних робіт:

 • дозволяється використовувати повітряні судна (літаки, вертольоти, надлегкі літальні апарати - НЛА), які зареєстровані в державному реєстрі повітряних суден цивільної авіації України та мають сертифікат на право виконання авіаційно-хімічних робіт;
 • авіаційним методом можуть бути застосовані тільки ті пестициди і агрохімікати, що пройшли державну реєстрацію і включені в "Перелік препаратів, дозволених до авіаційного застосування в Україні";
 • заплановані для авіаційних обробок сільськогосподарські і лісові угіддя повинні бути занесені на карти-схеми земле лісокористування;
 • встановити спеціальні попереджуючі знаки на відстані 300 метрів від площ, що обробляються;
 • застосування пестицидів авіаційним методом в сільському господарстві повинно здійснюватися в ранкові та вечірні години, при швидкості руху повітря, що не перевищує - 3 м/с (дрібнокрапельне обприскування) і 4 м/с (крупнокрапельне обприскування), температурі повітря не вище +220 С, робоча висота над об'єктом обробки повинна бути не менше 3 м.
 • назавжди  забороняється проведення обробіток пестицидами всіх груп токсичності з метою боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур, які розташовані ближче:
  • 5 км від місця постійного перебування медоносних пасік;  
  • 2 км від рибогосподарських водойм, відкритих джерел водопостачання, місць випасу домашніх тварин;
  • 1 км від населених пунктів, ферм, а також посівів сільськогосподарських культур, які вживаються в їжу без термічної обробки, садів, ягідників.

Зважаючи на важливість питання та поважаючи право громадян на безпечні та комфортні умови проживання, органам місцевого самоврядування, при наданні в користування суб’єктам підприємницької діяльності земельних ділянок для ведення сільськогосподарського виробництва необхідно передбачити можливість організації санітарно-захисної зони до суміжних ділянок, які зайняті під іншими культурами, а керівникам господарств дотримуватися вимог чинного законодавства при застосуванні пестицидів та агрохімікатів.

Поділитися:
Записатись на прийом
Повідомлення про порушення

Памятка громадянина

Відповідно до ст.5 Закону України "Про звернення громадян", письмове звернення надсилається поштою, передається громадянином особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками), із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну, поштову адреси, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

У роз’ясненні Верховної Ради України, зазначено, що електронне звернення є різновидом письмового звернення https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-of-citizens, тому електронне звернення може бути виготовлено за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотокопії.

Згідно з вимогами ст. 8 вищезазначеного Закону, письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Звернення можна надіслати на ел.адресу: post@dpss-sumy.gov.ua, поштою: м. Суми, вул.. Гамалія, буд. 25 або надати особисто.

Завантажте зразок ЗВЕРНЕННЯ за цим посиланням.