Новини

09 Січень 16:35
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ – ПІДПРИЄМЦЯМ ТА ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ВИРОБНИЦТВО НАСІННЯ ТА/АБО САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗГІДНО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ – ПІДПРИЄМЦЯМ ТА ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ВИРОБНИЦТВО НАСІННЯ ТА/АБО САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗГІДНО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Суб’єкти насінництва та розсадництва, фізичні особи – підприємці та юридичні особи, які планують здійснювати реалізацію насіння урожаю 2018 року, мають у 2017 році провести оформлення документації на насіння відповідно до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» (далі – Закон) та Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 97 (далі – Порядок 97).

Відповідно до розділу III статті 12 Закону фізичні особи – підприємці та юридичні особи мають право на виробництво насіння та/або садивного матеріалу за умови додержання майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Фізичні особи – підприємці та юридичні особи мають право на виробництво насіння і садивного матеріалу для його реалізації за умови їх включення до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, а також у випадках, передбачених Законом.

Фізичні особи – підприємці та юридичні особи, не включені до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, мають право здійснювати реалізацію насіння і садивного матеріалу лише за умови наявності сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та додержання майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Відповідно до Порядку 97 кожна партія насіння і садивного матеріалу для реалізації повинна супроводжуватись сертифікатами, що засвідчують сортові якості насіння, та сертифікатами, що засвідчують його посівні якості.

Сертифікації підлягає:

насіння і садивний матеріал сорту, включеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

насіння і садивний матеріал сорту, включеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, та які вирощуються з метою експорту.

Звертаємо також увагу на пункти 8-10 Порядку 97, якими передбачено процедуру проведення сертифікації та видачі сертифікатів, що засвідчують сортові і посівні якості насіння або сортові і товарні якості садивного матеріалу та подання відповідного пакету документів, що додаються до Заявки на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу, а саме особливу увагу звертаємо на вимоги пункту 10 Порядку 97 щодо подання копій сертифікатів, виданих на насіння або садивний матеріал попередньої генерації під час послідовного розмноження.

Підсумовуючи вищезазначене, повідомляємо що суб’єкти насінництва, які планують у 2018 році здійснювати реалізацію насіння та садивного матеріалу, для отримання відповідних сертифікатів у наступному році повинні будуть подати як додаток до Заявок на визначення посівних якостей насіння та/або товарних якостей садивного матеріалу та визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу (вимоги пунктів 8-10 Порядку ) відповідні сертифікати на насіння або садивний матеріал попередньої генерації.

© За матеріалами офіційного веб-сайту ДП «Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції»

Поділитися:
Записатись на прийом
Повідомлення про порушення

Памятка громадянина

Відповідно до ст.5 Закону України "Про звернення громадян", письмове звернення надсилається поштою, передається громадянином особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками), із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну, поштову адреси, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

У роз’ясненні Верховної Ради України, зазначено, що електронне звернення є різновидом письмового звернення https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-of-citizens, тому електронне звернення може бути виготовлено за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотокопії.

Згідно з вимогами ст. 8 вищезазначеного Закону, письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Звернення можна надіслати на ел.адресу: post@dpss-sumy.gov.ua, поштою: м. Суми, вул.. Гамалія, буд. 25 або надати особисто.

Завантажте зразок ЗВЕРНЕННЯ за цим посиланням.