Новини

19 Червень 16:03
Гігієнічні вимоги до місць масового відпочинку населення на водних об'єктах
Гігієнічні вимоги до місць масового відпочинку населення на водних об'єктах

Зони рекреації водних об’єктів, це земельні ділянки з прилеглим водним простором, призначені для організованого відпочинку населення на прибережних захисних смугах водних об’єктів.

Місця масового відпочинку визначаються органами місцевого самоврядування відповідно до наданих їм повноважень щороку перед початком літнього купального сезону.

Вздовж річок, навколо озер, водосховищ та інших водойм встановлюються водоохоронні зони, в межах яких виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги.

На території водоохоронних зон та у прибережних захисних смугах забороняється: зберігання та застосування пестицидів і добрив; влаштування кладовищ, літніх таборів для худоби, гноєсховищ, скотомогильників, звалищ сміття, полів фільтрації, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, тощо; скидання неочищених стічних вод; будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

Вимоги до розміщення і організації зон рекреації водних об’єктів:

Для організації зон рекреації водних об’єктів, їх власники або орендарі зобов’язані перед початком кожного купального сезону погодити експлуатацію пляжу з Держпродспоживслужбою.

Зона рекреації повинна бути розміщена за межами санітарно-захисних зон промислових підприємств, з навітряного боку відносно джерел забруднення навколишнього середовища, джерел шуму та елекромагнітного випромінювання. 

Зону рекреації слід віддаляти на максимально можливу відстань (не менше 500 м) від шлюзів, гідроелектростанцій, місць скидання стічних вод, стійбищ, водопою худоби та інших джерел забруднення.

Пляжі не повинні розміщуватися у межах першої зони поясу санітарної охорони джерел господарчо-питного водопостачання.

При виборі території пляжу потрібно виключити можливість несприятливих та небезпечних природних процесів (зсуви, селі, лавини, обвали), та відсутність водоверті, вирв.

Пляж і берег у місці купання повинні бути відлогими, мати рівний рельєф та добре інсольовані. Дно водоймища має бути піщаним, вільним від мулу, водоростей, гострих каменів.

Межі зони купання, позначаються на поверхні води яскравими плавучими сигналами, які добре видно (буями).

Благоустрій зон рекреації водних об’єктів:

Територія пляжу повинна включати наступні функціональні зони:

 • зона відпочинку (тіньові навіси, зонти, тенти, лежаки, лави, тощо);
 • зона обслуговування (кабіни для переодягання, буфети, кіоски, питні фонтанчики, громадські вбиральні, тощо);
 • спортивна зона (майданчики для волейболу, бадмінтону, тощо);
 • зона озеленення;
 • дитячий сектор (пісочниці, гойдалки, тощо).

Об'єкти обслуговування населення, що розташовуються на пляжах, повинні бути забезпечені централізованими системами водопостачання та водовідведення. У разі відсутності централізованих інженерних мереж необхідно влаштовувати систему водопостачання для кожного окремого об'єкта та локальні очисні споруди водовідведення і розміщувати їх поза межами прибережної захисної смуги річок і водойм та пляжної зони.

На пляжі повинен бути передбачений пункт медичної допомоги та рятувальні станції, які розміщуються у межах пляжної та прилеглої до пляжу зон.

Поблизу зони рекреації обладнуються місця для відкритих стоянок автотранспорту (на відстані не менше 50 м від меж зони рекреації, для стоянок місткістю до 30 автомобілів, не менще 100 м – до 100 автомобілів, не менше 200 м – більше 100 автомобілів), санітарно-захисні розриви яких повинні бути озеленені. 

Вимоги до якості води водних об’єктів:

Якість води водоймищ і рік, що використовуються в зонах рекреації, повинна відповідати вимогам санітарного законодавства.

Відбір проб води для відомчого контролю у водоймищах органам місцевого самоврядування необхідно проводити щорічно не менше 2 разів перед початком купального сезону (на відстані 1 км вверх по течії від зони купання на водотоках і на відстані 0,1 - 1,0 км у обидва боки від неї на водоймищах, а також у межах зони купання). 

У період купального сезону такий відбір проб води проводиться не рідше двох разів на місяць не менше ніж у двох точках, вибраних відповідно до характеру, протяжності та інтенсивності використання зон купання.

Склад і властивості води в районі рекреаційного водокористування повинні відповідати вимогам за фізико-хімічними та санітарно-мікробіологічними показниками.

Вимоги до утримання території пляжів

Власники чи балансоутримувачі пляжів у процесі їх експлуатації повинні забезпечити прибирання берега, зеленої зони, миття тари і дезінфекцію вбиралень, а також перевезення зібраних відходів щоденно до 8 години ранку.

На пляжах, повинні бути виставлені в достатній кількості урни (на відстанях не більше 25 м одна від одної, на відстані 3-5 м від смуги зелених насаджень і не менше ніж 10 м від урізу води). 

Контейнери для зберігання побутових відходів слід встановлювати на бетонованих майданчиках, поза межами прибережної захисної смуги річок і водойм та пляжної зони. 

Відкриті і закриті роздягальні, павільйони для роздягання слід мити щодня із застосуванням мийних та дезінфекційних засобів, дозволених до використання Міністерством охорони здоров'я України. 

Щороку на пляж потрібно підсипати чистий пісок.

Пляж необхідно регулярно вирівнювати, а верхній шар піску перемішувати граблями. Не рідше одного разу на тиждень слід проводити механізоване підпушування піску з видаленням зібраних відходів.

Нормативні посилання :

 • ст.ст. 64, 88, 89 Водного Кодексу України;
 • ст. 18 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 • Постанова КМУ від 06.03.2002 № 264 «Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах»;
 • п. 4.1.-4.12. розд. ІV Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, від 17.03.2011 № 145;
 • п. 6.12.-6.14., додатки №№ 11, 13 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів від 19.06.1996 № 173;
 • п. 6.22., 6.23.,7.11.-7.19., таб. №№ 1, 2 Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, від 19.06.1996 № 172;
 • п. 3.10.-3.14. Державних санітарних правил і норм «Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів» ДСанПіН 5.5.5.23-99;
 • п. 5.2.-5.4. розд. V Державних санітарних норм та правил «Влаштування, утримання та організація режиму діяльності дитячих наметових містечок» від 07.02.2012 № 89;
 • ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»;
 • СанПиН № 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения»;
 • п. 5.7. ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» та п. 8.4. ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій».
Поділитися:
Записатись на прийом
Повідомлення про порушення

Памятка громадянина

Відповідно до ст.5 Закону України "Про звернення громадян", письмове звернення надсилається поштою, передається громадянином особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками), із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну, поштову адреси, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

У роз’ясненні Верховної Ради України, зазначено, що електронне звернення є різновидом письмового звернення https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-of-citizens, тому електронне звернення може бути виготовлено за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотокопії.

Згідно з вимогами ст. 8 вищезазначеного Закону, письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Звернення можна надіслати на ел.адресу: post@dpss-sumy.gov.ua, поштою: м. Суми, вул.. Гамалія, буд. 25 або надати особисто.

Завантажте зразок ЗВЕРНЕННЯ за цим посиланням.