Новини

21 Березень 16:13
ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ НА КОНТРОЛІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ НА КОНТРОЛІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

У ході проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) в сфері дотримання санітарного та епідемічного благополуччя населення протягом 2018 року в ДНЗ, НВК, закладах оздоровлення та відпочинку, лікувально-профілактичних закладах спеціалістами відділів державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства міськрайонних, районних, міжрайонного та міського управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області забезпечувався відбір проб харчових продуктів, готових страв для дослідження їх на відповідність медико-біологічним критеріям безпеки, визначеним чинними документами МОЗ України за мікробіологічними, санітарно-хімічними, радіологічними показниками, а також на вміст залишкової кількості антибіотиків в продуктах тваринного походження та наявність рослинних жирів в маслі вершковому. Крім того проводились дослідження харчових раціонів на калорійність та вміст поживних речовин (білків, жирів, вуглеводів) з метою оцінки збалансованості харчування дітей.

Зокрема, на відповідність нормативам за мікробіологічними показниками було досліджено 254 зразка харчових продуктів, які постачались в дитячі та лікувальні заклади області у 2018 році, з яких не відповідало вимогам 18 зразків - 7,09% (2017- 8,63%).

Серед об’єктів нагляду в області найвищий відсоток проб харчових продуктів, що постачались для харчування дітей, які мали відхилення від нормативів за мікробіологічними показниками, виявлено в навчально-виховних комплексах (НВК) – 9,64%. В дитячих закладах оздоровлення та відпочинку відсоток незадовільних результатів мікробіологічних досліджень харчових продуктів склав 6,25%, в дитячих дошкільних закладах - 4,93%.

Під час здійснення контролю медико-біологічної безпеки харчових продуктів в дитячих навчальних та оздоровчих закладах, зокрема за мікробіологічними показниками, значна увага була приділена молочній продукції, адже саме вона повинна бути в щоденному раціоні дітей і в разі порушень термінів використання, умов транспортування та зберігання, може спричинити виникнення кишкових інфекцій та харчових отруєнь.

Всього протягом 2018 року в закладах області було відібрано і досліджено 193 проби молочної продукції: молока, сметани, сиру кисломолочного, масла вершкового. З числа досліджених проб 7,3% не відповідали вимогам за показниками мікробіологічної безпеки.

Слід відзначити, що безпосередній вплив на мікробіологічні показники безпечності молочної мають не лише дотримання технології виготовлення продукції на підприємствах-виробниках, а й дотримання умов зберігання та транспортування зазначеної продукції від виробника до закладу-споживача постачальником (постачальниками) харчових продуктів та дотримання температурних режимів зберігання, правил товарного сусідства при використанні молочної продукції для приготування страв кухарями дитячого закладу, порушення яких призводить до вторинного бактеріального забруднення сировини і готової продукції та до розмноження патогенних і умовно-патогенних збудників інфекційних захворювань.

На відповідність нормативам за санітарно-хімічними показниками у 2018 році було досліджено 337 зразків харчових продуктів, всі зразки відповідали медико-санітарним вимогам (в 2017 році % відхилень склав 0,76).

На вміст токсичних елементів було досліджено 357 зразків харчових продуктів, на залишкову кількість пестицидів досліджено 285 зразків, на відповідність нормативам за радіологічними показниками досліджено 355 проб харчових продуктів. Всі зразки відповідали медико-санітарним вимогам.

49 зразків масла вершкового було досліджено на наявність немолочних жирів, що не допускаються в дитячому харчуванні. У 13 зразках (26,53%) було виявлено їх вміст. За результатами досліджень зазначена продукція була заборонена для використання у харчуванні дітей.

Крім того 133 зразки продукції тваринного походження було досліджено на вміст залишкової кількості антибіотиків, незадовільних проб виявлено не було.

Готових страв на відповідність показникам мікробіологічної безпеки досліджено 262 проби, не відповідало вимогам 9, що становить 3,44% (у 2017 році 4,44%). Небезпечна і неякісна кулінарна продукція виявлена в НВК (6,74% зразків) та ДНЗ (1,54% зразків) області.

Наявність санітарно-показової мікрофлори в зразках готової продукції є свідченням та підтвердженням виявлених фахівцями зазначених управлінь порушень технології приготування страв на об’єктах, наявних передумов для вторинного бактеріального забруднення готових страв внаслідок недотримання правил особистої гігієни, використання контамінованого обладнання та інвентарю, перетину потоків сирої та готової продукції, що є результатом впливу людського чинника.

В той же час при дослідженні 116 зразків готових м’ясних та рибних страв з метою контролю якості термічної обробки, проб, які не відповідали гігієнічним вимогам, виявлено не було.

На калорійність було досліджено 211 готових страв, не відповідало вимогам 3 зразки, що становить 1,42% (у 2017 році – 52,5%).

За результатами досліджень харчових продуктів за мікробіологічними показниками винесено 20 приписів, видано 2 розпорядження та надано 12 пропозицій керівникам органів управління освітою щодо усунення виявлених порушень.

За інформацією управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в містах і районах області надані приписи та пропозиції виконано повністю.

Поділитися:
Записатись на прийом
Повідомлення про порушення

Памятка громадянина

Відповідно до ст.5 Закону України "Про звернення громадян", письмове звернення надсилається поштою, передається громадянином особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками), із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну, поштову адреси, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

У роз’ясненні Верховної Ради України, зазначено, що електронне звернення є різновидом письмового звернення https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-of-citizens, тому електронне звернення може бути виготовлено за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотокопії.

Згідно з вимогами ст. 8 вищезазначеного Закону, письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Звернення можна надіслати на ел.адресу: post@dpss-sumy.gov.ua, поштою: м. Суми, вул.. Гамалія, буд. 25 або надати особисто.

Завантажте зразок ЗВЕРНЕННЯ за цим посиланням.