Новини

28 Травень 11:32
Обґрунтування звернень та шляхи вирішення проблемних питань щодо безпечності харчових продуктів
Обґрунтування звернень та шляхи вирішення проблемних питань щодо безпечності харчових продуктів

Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області інформує, що відповідно до статті 8 Закону України «Про звернення громадян» не підлягають розгляду анонімні звернення. Анонімне звернення – це письмове звернення, в якому не зазначено місце проживання автора, яке не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство. Відповідно до ст. 5 вищевказаного Закону звернення повинно містити обов'язкові реквізити, зокрема адресу заявника, оскільки йому треба надіслати відповідь.

Крім цього при здійсненні заходів державного контролю служба керується Законами України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» від 18.05.2017 № 2042-VIII та «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V (надалі – Закон 877), які визначають правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб.

Статтею 6 Закону 877 визначено підстави для здійснення позапланових заходів. Однією з підстав для здійснення інспектувань є звернення фізичної особи про порушення, що спричинило шкоду її правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення.

Відповідно до статті 7 Закону 877 для здійснення планових або позапланових заходів (інспектувань) орган державного контролю видає наказ та посвідчення. Наказ має містити найменування суб’єкта господарювання, а посвідчення – найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу.

На підставі зазначеного необхідно звернути увагу на те, що звернення обов’язково повинно мати інформацію:

  • про організаційно-правову форму (ФОП, ТОВ, ПП тощо) та назву суб’єкта господарювання, яким порушено законодавство про харчові продукти;
  • повну адресу місця знаходження потужності (магазину, кафе, кіоску тощо), в якій виявлено порушення законодавства про харчові продукти;
  • детальний опис порушення законодавства про харчові продукти із зазначенням назв харчових продуктів, яких стосуються порушення.

Також, за наявності, до звернень необхідно додати копії документів або інших матеріалів, які підтверджують порушення, та копії документів медичних закладів, які свідчать про завдання шкоди здоров’ю громадянина і можуть слугувати підтвердженням порушення.

За відсутності інформації, яка обов’язково повинна бути у зверненнях, такі звернення є необґрунтованими, відповідно державні інспектори не мають підстав для здійснення позапланових інспектувань та проведення відповідних заходів.

Поділитися:
Записатись на прийом
Повідомлення про порушення

Памятка громадянина

Відповідно до ст.5 Закону України "Про звернення громадян", письмове звернення надсилається поштою, передається громадянином особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками), із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну, поштову адреси, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

У роз’ясненні Верховної Ради України, зазначено, що електронне звернення є різновидом письмового звернення https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-of-citizens, тому електронне звернення може бути виготовлено за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотокопії.

Згідно з вимогами ст. 8 вищезазначеного Закону, письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Звернення можна надіслати на ел.адресу: post@dpss-sumy.gov.ua, поштою: м. Суми, вул.. Гамалія, буд. 25 або надати особисто.

Завантажте зразок ЗВЕРНЕННЯ за цим посиланням.