Новини

22 Лютий 20:01
Про результати мікробіологічного дослідження на об’єктах нагляду у 2018 році
Про результати мікробіологічного досліджень на об’єктах нагляду у 2018 році

Застосування методу змивів на об’єктах нагляду дає можливість більш повно оцінити санітарно-епідеміологічні умови в обстежуваних закладах та установах. Санітарно-бактеріологічне дослідження змивів в основному базується на виявленні бактерій групи кишкової палички та патогенного стафілококу, наявність яких необхідно розцінювати як незаперечний факт підтвердження не дотримання санітарного та протиепідемічного режимів та надавало право спеціалістам Держпродспоживслужби області вживати заходів реагування згідно повноважень.

У порядку поточного державного санітарно-епідеміологічного  нагляду за дотриманням санітарного законодавства у дитячих дошкільних, навчальних, дитячих оздоровчих закладах, лікувально-профілактичних установах різних форм власності, протягом 2018 року спеціалістами підрозділів державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області, використовувався метод змивів з поверхонь та об’єктів навколишнього середовища з метою контролю ефективності проведення поточних прибирань, миття та дезінфекційної обробки інвентарю, медичного обладнання, виробів медичного призначення багаторазового використання, санітарного одягу і рук персоналу, тощо.

Загалом у 2018 році було відібрано 3551 зразок змивів на санітарно-показову мікрофлору, у тому числі в ДДЗ – 1510, НВК – 946, у дитячих закладах оздоровлення - 260, лікувально-профілактичних установах  – 780.

Із відібраних зразків не відповідали НТД 208 або 5,86% (проти 0,91% у 2017 році). Відхилення виявлені на об’єктах 17 адміністративних територій

Відсоток незадовільних змивів, відібраних у дитячих дошкільних закладах склав 5,17%, що зареєстровано на 10 адміністративних територіях.

При дослідженнях змивів, відібраних у навчально-виховних закладах відхилення виявлено у 7,08% зразків у 9 районах області.

Змиви були відібрані також у 12 закладах оздоровлення та відпочинку для дітей на 5 адміністративних територіях; питома вага незадовільних результатів досліджень становила 13,08%. Порушення  були встановлені у 7 оздоровчих закладах.

У лікувально-профілактичних закладах різного підпорядкування та форм власності виявлені зразки, що не відповідали НТД у 3,72% від відібраних на 5 адміністративних територіях.

Змиви на патогенну мікрофлору відбиралися з об’єктів та інвентарю, що призначені для розробки сирої продукції на харчоблоках. Всього було відібрано 529 зразків, у т. ч. 275 - в ДДЗ,160 – в НВК, 54 – в закладах оздоровлення для дітей та 35 – в ЛПЗ. Не відповідав НТД 1 зразок з оздоровчого закладу.

Дослідження 164 змивів на стерильність і 55 зразків робочих розчинів дезінфекційних засобів на контамінацію збудниками інфекційних захворювань, що були відібрані у лікувально-профілактичних закладах, фактів відхилень від нормативів не виявили.

В результаті проведеної роботи, за виявлені порушення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму на об’єктах нагляду, спеціалістами відділів державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства територіальних управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області було складено 29 приписів щодо усунення недоліків, 6 розпоряджень та 17 інформаційно-рекомендаційних листів, які направлені на адресу зацікавлених фізичних, юридичних осіб, органів виконавчої влади і самоврядування.

Після проведення позачергових генеральних прибирань, відповідних занять з персоналом перевірених закладів по дотриманню гігієнічних вимог, в ході перевірок виконання приписів результати контрольних досліджень відхилень не виявили.

Поділитися:
Записатись на прийом
Повідомлення про порушення

Памятка громадянина

Відповідно до ст.5 Закону України "Про звернення громадян", письмове звернення надсилається поштою, передається громадянином особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками), із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну, поштову адреси, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

У роз’ясненні Верховної Ради України, зазначено, що електронне звернення є різновидом письмового звернення https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-of-citizens, тому електронне звернення може бути виготовлено за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотокопії.

Згідно з вимогами ст. 8 вищезазначеного Закону, письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Звернення можна надіслати на ел.адресу: post@dpss-sumy.gov.ua, поштою: м. Суми, вул.. Гамалія, буд. 25 або надати особисто.

Завантажте зразок ЗВЕРНЕННЯ за цим посиланням.