Новини

20 Березень 17:28
Профілактика паразитарних хвороб у дитячих організованих колективах
Профілактика паразитарних хвороб у дитячих організованих колективах

      Актуальність виявлення збудників паразитарних хвороб у організованих дитячих колективах визначається їх різноманітністю, поширеністю, контагіозністю та небезпечністю. Наслідки паразитарних хвороб різноманітні, оскільки збудники можуть вражати практично будь-який орган, систему, в якій він перебуває. Тривале ураження гельмінтозами небезпечне для людського організму. Для дітей глистова інвазія загрожує затримкою психо-моторного розвитку, для дорослих – зниженням життєвих резервів і працездатності організму, небезпечна алергізацією, зниженням захисних функцій імунної системи, яка не може повноцінно чинити опір до інших захворювань, що в свою чергу сприяє розвитку хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту.

      Паразити виділяють антиензими – речовини, що дозволяють їм довгий час виживати в організмі людини. Вони не мають травної системи, однак з людини забирають виключно корисні речовини, тому він починає поступово втрачати життєві сили і здоров’я, при цьому навіть не здогадуючись у чому полягає причина нездужання. Паразитарні хвороби існують у величезному розмаїтті. Одними з найпоширеніших є ентеробіоз та аскаридоз, які найчастіше вражають дітей в організованих колективах.

      У зв’язку з цим в ході здійснення державного санітарного нагляду питанням запобігання паразитарних хвороб також приділяється значна увага.

      Зокрема у 2017 році в порядку планового державного нагляду(контролю) у навчально-виховних закладах спеціалістами управлінь Держпродспоживслужби в містах і районах області було відібрано 3657 змивів на наявність збудників гельмінтозів з предметів довкілля, з яких мали відхилення 71 зразок, що склало 1,94%.

      Зокрема по дитячих навчальних закладах (ДНЗ) з відібраних 1061 змивів, у 18 зразках – виявлено життєздатні яйця гельмінтів, що становить 1,70%. Незадовільні результати виявлені у 9 районах та місті Суми, у 5 з яких показник перевищив середньостатистичний по області. Найвища питома вага відхилень - по місту Суми (6,67%), Сумському та Глухівському (по 5%), Серединобудському (3,33%), Краснопільському та Лебединському районах (відповідно 2,86 та 2,73%%).

      У загальноосвітніх школах (ЗОШ) з відібраних 959 змивів, 14 зразків містили яйця гельмінтів, що становило 1,46%. Незадовільні результати виявлені у 8 районах та місті Суми. Питома вага відхилень у всіх випадках перевищувала середньообласний рівень, а найвища відмічалась в Серединобудському (10%), Ямпільсьскому (5%), Кролевецькому (4%) районах.

      По навчально-виховних комплексах (НВК) з відібраних 1205 зразків, 28 – були з відхиленнями, що склало 2,32%. Відхилення було виявлено в 12 районах, у 7 районах, серед яких Білопільський, Глухівський, де показник вище середньообласного. Найвища питома вага незадовільних результатів від 2,35%  - у Кролевецькому до 4,4% - у Конотопському районах.

      Із 402 відібраних змивів у школах-інтернатах 11зразків або 2,74% були з відхиленнями від норми. Ураженими виявилися 5 закладів із 7 охоплених обстеженнями, в т. ч. у 4 районах та місті Сумах. Показник майже у всіх районах перевищує середньобласний рівень, і становить від найвищого у Білопільському районі (6,67%) до найнижчого – у місті Сумах (2,67%). Найнижча питома вага результатів з відхиленнями у Конотопського районі (1,67%).

      Із 30 змивів, які було відібрано в інших закладах, в т.ч. в ПТУ, незадовільних результатів не виявлено.

      Для контролю забруднення навколишнього природного середовища збудниками паразитарних хвороб на прилеглій території в перерахованих вище закладах було відібрано 237 зразків ґрунту, з яких 7 зразків з відхиленнями від норми, що склало 7,17%.

      У ДНЗ з 83 відібраних зразків, відхилення мали 2 (2,41%), в т. ч. 33,3 в Кролевецькому (1 зразок з 3 відібраних) та 1 з 1 відібраного в Тростянецькому районах.

      З 64 зразків ґрунту, відібраного в ЗОШ, незадовільними виявилися 9 (14,06%) - по 1 зразку в 9 районах: Білопільському, Буринському, Великописарівському, Конотопському, Недригайлівському, Охтирському, Роменському, Сумському, Тростянецькому.

      По НВК з відібраних 79 зразків ґрунту, з відхиленнями виявлено 3 або 3,80%. По 1 незадовільному результату виявлено в місті Сумах, Глухівському та Серединобудському районах.

      У школах інтернатах з відібраних 10 зразків мав відхилення 1 зразок в  Недригайлівському районі.

      За результатами проведення паразитологічних досліджень керівникам  навчально-виховних закладів було направлено 14 приписів, надано 71 пропозицію щодо усунення порушень і направлено 14 інформаційних листів на адресу органів місцевого самоврядування. До кінця 2017 року було виконано 12 (86%) приписів та 71 пропозицію (100%) щодо усунення порушень.

      У поточному році спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській завершено заходи у закладах освіти і науки щодо контролю виконання приписів з зазначених питань.

Поділитися:
Записатись на прийом
Повідомлення про порушення

Памятка громадянина

Відповідно до ст.5 Закону України "Про звернення громадян", письмове звернення надсилається поштою, передається громадянином особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками), із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну, поштову адреси, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

У роз’ясненні Верховної Ради України, зазначено, що електронне звернення є різновидом письмового звернення https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-of-citizens, тому електронне звернення може бути виготовлено за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотокопії.

Згідно з вимогами ст. 8 вищезазначеного Закону, письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Звернення можна надіслати на ел.адресу: post@dpss-sumy.gov.ua, поштою: м. Суми, вул.. Гамалія, буд. 25 або надати особисто.

Завантажте зразок ЗВЕРНЕННЯ за цим посиланням.