Новини

27 Лютий 14:23
Проведена нарада «Шодо попередження отруєння бджіл пестицидами при обробках сільськогосподарських культур»
Проведена нарада «Шодо попередження отруєння бджіл пестицидами при обробках сільськогосподарських культур»

Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області 26 лютого 2019 року провело нараду з суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність в сфері вирощування сільськогосподарських культур та власниками пасік, щодо дотримання законодавства в частині використання пестицидів та агрохімікатів та Закону України «Про бджільництво».

В ході роботи заходу були розглянуті такі актуальні питання:

 • причини виникнення негативних наслідків при використанні пестицидів;
 • регламенти використання засобів захисту рослин;
 • упорядкування відносин щодо забезпечення безпеки у бджільництві.

ВІДНОСИНИ ТА УПОРЯДКУВАННЯ

На сьогодні держава має достатню законодавчу базу, що стосується галузі бджільництва, а точніше, яка регулює відносини та упорядковує напрямки роботи в правовому полі учасників процесу від бджолярів до рослинників включаючи органи місцевого самоврядування та виконавчі органи. В цьому просторі для покращення роботи щодо профілактики отруєнь та хвороб бджіл необхідно проводити широкомасштабну просвітницько-інформаційну роботу, залучати до якої необхідно органи місцевого самоврядування та безпосередньо аграріїв – керівників та одноосібників що проводять обробіток земель, проводити зібрання пасічників де висвітлювати болючі питання та виносити їх на обговорення. Проводити реєстрацію пасік в сільських радах для повідомлення що пасіки є на території села і що повинна проводитись робота по їх захисту в плані повідомлення про обробки, та повідомлення аграріїв про необхідність дотримання діючих законів, і про відповідальність в разі невиконання.

При цьому необхідно пам’ятати, що кожна із сторін повним чином відповідає перед законом щодо невиконання діючих ЗУ та підзаконних нормативно-правових актів.

На що необхідно звернути увагу бджоляру!

I. РЕЄСТРАЦІЯ! (ЗУ «Про бжільництво» Ст.13 Видача ветеринарно-санітарних паспортів, племінних свідоцтв і реєстрація пасік. НАКАЗ МІНАГРОПОЛІТИКИ, УААН №184/82 від 20.09.2000(МІНЮСТ №736/4957від 23.10.2000) Про затвердження нормативно-правових актів з питань розвитку бджільництва).

Порядок видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки

 

 1. Ветеринарно-санітарний паспорт пасіки (надалі - паспорт) (додаток) видається районним (міським) управлінням ветеринарної медицини на пасіку незалежно від форми її власності і є документом, який засвідчує ветеринарно-санітарний стан пасіки.

 2. Паспорт підписується державним інспектором ветеринарної медицини району (міста) і завіряється печаткою районного (міського) управління ГУ ДПСС.

 3. Паспорт реєструється в журналі обліку районного (міського) управління ветеринарної медицини і має порядковий номер.

 4. Паспорт пред’являється при продажу і обміні воскосировини, купівлі вощини і є підставою для видачі ветеринарних свідоцтв при вивезенні (продажу) бджіл і продуктів бджільництва. 

Порядок реєстрації пасік
 1.  Цей порядок установлює вимоги до проведення реєстрації пасік усіх форм власності.
 2.  Пасіка підлягає реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи, яка займається бджільництвом, у місцевих державних адміністраціях або сільських, селищних, міських радах один раз в рік заснування пасіки.
 3.  Реєстрація пасік проводиться на підставі заяви фізичної чи юридичної особи незалежно від форми власності. У заяві про реєстрацію пасіки зазначаються назва та адреса заявника, кількість бджолосімей.
 4.  Під час реєстрації пасік проводиться їх обстеження районними (міськими) лікарнями ветеринарної медицини. Дані обстежень заносяться у журнал обліку пасік у районному (міському) управлінні ветеринарної медицини.

Ст.16 Перевезення (кочівля) пасік Перевезення (кочівля) пасік до медоносних угідь здійснюється відповідно до ветеринарно-санітарних правил за погодженням з власниками або користувачами земельних ділянок.

Ст.30 Охорона ареалів розселення бджіл Юридичні та фізичні особи, які застосовують засоби захисту рослин, зобов'язані дотримуватися діючих нормативно-правових актів, що передбачають охорону бджіл від отруєнь. 

Ст.31 Охорона бджіл у разі застосування в сільському і лісовому господарстві засобів захисту рослин Застосування засобів захисту рослин у сільському та лісовому господарстві дозволяється згідно з їх переліком, затвердженим у встановленому порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, з додержанням вимог цього Закону.

Ст.37 Інформування про небезпечні, стихійні гідрометеорологічні явища та небезпечні роботи Фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин, зобов'язані не пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації попередити про це пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані до десяти кілометрів від оброблюваних площ. При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату.

Ст.38 Відповідальність за порушення законодавства в галузі бджільництва тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законами України.

несуть особи, винні у:

неповідомленні (приховуванні) або наданні неправдивої інформації про виникнення загрози бджолам при застосуванні засобів захисту рослин;

порушенні технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення, що призвело до погіршення умов у ареалах розселення бджіл;

реалізації продуктів бджільництва та їх сумішей, що не пройшли ветеринарно-санітарної експертизи;

ухиленні від обов'язкової ветеринарно-санітарної експертизи продуктів бджільництва та їх сумішей;

порушенні правил ввезення на територію України та вивезення за її межі бджіл та продуктів бджільництва;

реалізації на території України не зареєстрованих в Україні засобів захисту бджіл.

Розміщення й облаштування пасік! ( “Інструкцією щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєння бджіл”, яка затверджена наказом головного державного інспектора ветеринарної медицини 30.01.2001 року №9 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 12.02.2001 року за №131/5322, далі (Інструкція)).

Пасіку розміщують на сухих, захищених від вітру місцях на відстані не ближче 500 м від шосейних доріг і залізниць, пилорам, високовольтних ліній електропередач, не менше 1км від тваринницьких і птахівницьких будівель і 5 км від воскопереробних заводів, підприємств кондитерської і хімічної промисловості, аеродромів, військових полігонів та інших джерел мікрохвильового випромінювання.

Територію стаціонарної пасіки огороджують, обсаджують плодовими деревами і кущами. Відведення земельних ділянок для розміщення такої пасіки необхідно погоджувати з органами державного управління з питань ветеринарної медицини і місцевими органами влади. При визначенні розміру площі під пасіку розраховують, що на одну бджолину сім’ю потрібно 30-35м², залежно від способу розміщення бджіл.

При розміщенні пасіки на присадибній ділянці (подвір’ї) огорожа повинна бути заввишки не менше 2,5 м для підвищення рівня льоту бджіл. За домовленості із сусідами, тобто принцип добросусідства ніхто не відміняв.

При виявленні хвороб бджіл, збудники яких можуть становити певну загрозу для здоров'я людини (аспергільоз, сальмонельоз, гафніоз, колібактеріоз, цитробактеріоз, шигельози, протеози, клебсиельоз), а також мішечкуватого розплоду, хронічного і гострого паралічу, філаментовірозу, хвороби деформації крила (єгиптовірозу), аскосферозу, нозематозу, парагнильцю, європейського гнильцю (при інших збудниках, крім M.pluton), псевдомонозу (септицемії), вароатозу, браульозу - на пасіці вводять обмеження.

Згідно Додатку № 5 до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 p. N 173 розміри санітарно-захисних зон від сільськогосподарських підприємств до житлової забудови та прирівняних до неї об’єктів для бджільницьких об’єктів становлять 300 метрів.

II. РЕАЛІЗАЦІЯ БДЖОЛОПРОДУКЦІЇ, ТІЛЬКИ ПІСЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ! (Ст 25. ЗУ Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів Державна реєстрація потужностей, ЗУ «Про ветеринарну медицину» частина друга, ст34,). Оператори потужностей (об'єктів), що використовуються для промислового вирощування (розведення) тварин, зобов'язані зареєструвати їх у відповідних державних органах ветеринарної медицини. У реєстрі зазначаються види тварин, що утримуються на відповідних потужностях (об'єктах), кількість тварин кожного виду, назва оператора потужностей (об'єктів) та за необхідності - назва власника тварин, адреси, телефон та інша інформація. 

Особи, які вирощують тварин для власного споживання, включаючи велику рогату худобу, свиней, овець, кіз, кролів та птицю, за винятком непродуктивних тварин, а також тих, що вирощуються з рекреаційною метою, зобов'язані реєструватися у відповідних державних органах ветеринарної медицини. У реєстрі зазначаються ім'я власника тварин, адреса, телефон та інша інформація, види тварин, що утримуються відповідною особою, кількість тварин кожного виду. 

Розпорядження Головного державного ветеринарного інспектора України №2, від 05.01.2018 регламентує форму і наповнення.

На що необхідно звернути увагу суб’єктам, які застосовують пестициди та агрохімікати!

При всіх видах обробітку пов’язаних із застосуванням пестицидів та агрохімікатів, робітники повинні допускатися по наряду при наявності посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного проведення робіт та допуска виданого на підставі медичної книжки встановленого зразка.

Особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин, зобов'язані не пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації (місцева преса, оголошення) попередити про це органи місцевого самоврядування, пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані до 10-ти кілометрів від оброблюваних площ. При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату.

При застосуванні пестицидів за допомогою наземної апаратури:

 • обприскування допускається при швидкості вітру до 3 м/с (дрібнокрапельне) і 4 м/с (крупнокрапельне);
 • зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, водойм і місць відпочинку при вентиляторному обприскуванні повинна бути не менше 500 м, при штанговому - 300 м.;
 • недопустимо застосування фільсифікованих пестицидів, використання тільки якісних препаратів, асортимент, застосування, норми, кратність обробок повинні відповідати "Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні", та доповненнями до "Переліку...";
 • всі роботи з пестицидами слід проводити в ранкові і вечірні години при мінімальних повітряних потоках;
 • беручи до уваги токсичність всіх пестицидів для бджіл, обприскування сільськогосподарських культур, які є медоносами, потрібно проводити у фазу до цвітіння або після цвітіння;
 • у період проведення робіт у радіусі 200 м від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи;

Для виконання авіаційних робіт:

 • дозволяється використовувати повітряні судна (літаки, вертольоти, надлегкі літальні апарати - НЛА), які зареєстровані в державному реєстрі повітряних суден цивільної авіації України та мають сертифікат на право виконання авіаційно-хімічних робіт;
 • авіаційним методом можуть бути застосовані тільки ті пестициди і агрохімікати, що пройшли державну реєстрацію і включені в "Перелік препаратів, дозволених до авіаційного застосування в Україні";
 • заплановані для авіаційних обробок сільськогосподарські і лісові угіддя повинні бути занесені на карти-схеми земле лісокористування;
 • встановити спеціальні попереджуючі знаки на відстані 300 метрів від площ, що обробляються;
 • застосування пестицидів авіаційним методом в сільському господарстві повинно здійснюватися в ранкові та вечірні години, при швидкості руху повітря, що не перевищує - 3 м/с (дрібнокрапельне обприскування) і 4 м/с (крупнокрапельне обприскування), температурі повітря не вище +220 С.
 • назавжди забороняється проведення обробіток пестицидами всіх груп токсичності з метою боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур, які розташовані ближче: 5 км від місця постійного перебування медоносних пасік; 2 км від рибогосподарських водойм, відкритих джерел водопостачання, місць випасу домашніх тварин;
 • 1 км від населених пунктів, ферм, а також посівів сільськогосподарських культур, які вживаються в їжу без термічної обробки, садів, ягідників тощо.

Лише при додержанні таких правил суб’єкту господарювання, що здійснює таку діяльність, можна уникнути порушення чинного законодавства, небезпеки порушення прав і інтересів інших осіб та зберегти здоров’я населення.

Поділитися:
Записатись на прийом
Повідомлення про порушення

Памятка громадянина

Відповідно до ст.5 Закону України "Про звернення громадян", письмове звернення надсилається поштою, передається громадянином особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками), із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну, поштову адреси, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

У роз’ясненні Верховної Ради України, зазначено, що електронне звернення є різновидом письмового звернення https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-of-citizens, тому електронне звернення може бути виготовлено за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотокопії.

Згідно з вимогами ст. 8 вищезазначеного Закону, письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Звернення можна надіслати на ел.адресу: post@dpss-sumy.gov.ua, поштою: м. Суми, вул.. Гамалія, буд. 25 або надати особисто.

Завантажте зразок ЗВЕРНЕННЯ за цим посиланням.