Новини

13 Листопад 20:32
Ризик-орієнтовний підхід до категоризації потужностей операторів ринку
Ризик-орієнтовний підхід  до категоризації потужностей операторів ринку

Набрала чинності 06.11.2018 року Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 року № 896 «Деякі питання здійснення планових заходів державного контролю Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів», яка затверджує Порядок визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю відповідності діяльності операторів ринку (потужностей) вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, які здійснюються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від її провадження. Відповідно до даної постанови періодичність здійснення планових заходів державного контролю у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, та у сфері ветеринарної медицини  визначається на підставі ризик-орієнтованого підходу. На основі  нарахованої суми балів кожна потужність (об’єкт) відповідно до шкали балів відноситься до певного ступеню ризику.  Налічується 5 ступенів ризику: дуже високий, високий, середній, низький і незначний.

Планові заходи державного контролю здійснюються з періодичністю:

  • з дуже високим ступенем ризику - інспектування - не більше чотирьох разів на рік, аудит - не більше одного разу на рік;
  • з високим ступенем ризику - інспектування - не більше трьох разів на рік, аудит - не більше одного разу на рік;
  • із середнім ступенем ризику - інспектування - не більше двох разів на рік, аудит - не більше одного разу на рік;
  • з низьким ступенем ризику - інспектування - не більше одного разу на рік, аудит - не більше одного разу на два роки;
  • з незначним ступенем ризику - інспектування - не більше одного разу на два роки, аудит не проводиться.

Кількість балів, ступінь ризику від провадження господарської діяльності та періодичність здійснення планових заходів державного контролю визначаються в актах категоризації потужності у сфері безпечності та окремих показників якості харчових або у сфері ветеринарної медицини, які складаються державними інспекторами  територіальних органів Держпродспоживслужби щодо кожної потужності.

З текстом постанови можна ознайомитися за посиланням http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-2018-п

Поділитися:
Записатись на прийом
Повідомлення про порушення

Памятка громадянина

Відповідно до ст.5 Закону України "Про звернення громадян", письмове звернення надсилається поштою, передається громадянином особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками), із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну, поштову адреси, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

У роз’ясненні Верховної Ради України, зазначено, що електронне звернення є різновидом письмового звернення https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-of-citizens, тому електронне звернення може бути виготовлено за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотокопії.

Згідно з вимогами ст. 8 вищезазначеного Закону, письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Звернення можна надіслати на ел.адресу: post@dpss-sumy.gov.ua, поштою: м. Суми, вул.. Гамалія, буд. 25 або надати особисто.

Завантажте зразок ЗВЕРНЕННЯ за цим посиланням.