Новини

03 Квітень 11:49
ЩО НАМ НЕСЕ НОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ?!
ЩО НАМ НЕСЕ НОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ?!

У зв’язку з набранням чинності нового Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" з 04.04.2018 року з’явилися нові підходи щодо проведення державного контролю та внесені ряд змін у вже існуюче законодавство.

Даним законом визначено те, що державний контроль здійснюється за принципами:

  • пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров’я людини перед будь-якими іншими інтересами та цілями у сфері господарської діяльності,
  • гарантування прав та законних інтересів кожного оператора ринку;
  • неприпустимості дублювання заходів державного контролю між компетентним органом, його територіальними органами, державними установами, підприємствами та організаціями, підпорядкованими компетентному органу, органами виконавчої влади та уповноваженими особами.

Змін досить багато, але на деякі зміни які набувають чинності 4 квітня 2018 року, хотілося б звернути увагу споживачів та операторів ринку, а саме:

  1.  Скасована норма закону в частині  необхідності завчасного, за 10 днів, повідомлення суб’єкта господарювання про здійснення перевірки, а отже недобросовісний оператор рику не зможе заховати свої порушення (використання недозволених добавок, фальсифікація продуктів рослинними жирами, недотримання правил гігієни, реалізація небезпечних та не якісних харчових продуктів, залучення на роботу хворих працівників та ін.). У той же час оператору ринку чітко відомо, які саме питання будуть перевірятися компетентним органом у ході планового заходу, так як під час здійснення інспектування та аудиту забороняється перевіряти питання, які відсутні в уніфікованому акті державного контролю, який затверджений та є у вільному доступі, в тому числі і на сайті Верховної Ради.  
  2. У разі звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення які стосуються безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, що спричинили шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, скасовано норму закону щодо необхідності отримання погодження на проведення позапланового заходу у центрального органу виконавчої влади, що значно зменшує терміни реагування на звернення та збільшує ефективність такого заходу. Але ми зможемо відреагувати лише в тому випадку, коли в зверненні будуть вказані всі необхідні дані про заявника та інформація про суб’єкта господарювання де чітко повинно бути вказано назва, адреса, код ЕДРПОУ та зазначене обґрунтоване порушення.
  3. Згідно новим вимогам закону, забороняється здійснювати забій свійських копитних тварин, диких ссавців, вирощених на фермі, відмінних від зайцеподібних, а також забій свійської птиці та кролів не на бійні, що має експлуатаційний дозвіл. Ця норма не стосується забою зазначених тварин в обсязі, що не перевищує трьох голів свійських парнокопитних тварин або інших копитних тварин на тиждень, за умови проведення передзабійного та післязабійного огляду державним ветеринарним інспектором. Тут хотілося б уточнити, що так званий подвірний забій було запроваджено, щоб власник (господар який з маленького виростив порося чи теля) мав можливість його забити і продати на ринку. Але під ці цілі, деякі підприємці купляють свиней на фермах, як нашої так і інших областей, ріжуть їх в себе у дворі та,видаючи за «домашнє» реалізують на ринку, або магазинах чи маркетах міста. Дана норма відносно забою 3 голів на тиждень (до цього було 3 голови на добу) зменшує ризики безконтрольного руху поголів’я та безконтрольної утилізації післязабійних відходів. На хвилинку, 3 голови на тиждень – це близько 150 голів на рік, як що ж більше, то будь ласка, будуйте бійні і ведіть прозорий бізнес.
  4. Також адекватне, значне пом’якшення для бізнесу  - це можливість обмежуватись приписом, у разі виявлення порушення такого, що не несе прямої загрози здоров’ю людині, і не відразу застосовувати штрафні санкції, як це вимагалось до набрання чинності цього закону. Тобто в разі виявлення незначного правопорушення вперше, оператор ринку лише попереджається та йому надається можливість виправити недолік за обґрунтований термін.
Поділитися:
Записатись на прийом
Повідомлення про порушення

Памятка громадянина

Відповідно до ст.5 Закону України "Про звернення громадян", письмове звернення надсилається поштою, передається громадянином особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками), із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну, поштову адреси, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

У роз’ясненні Верховної Ради України, зазначено, що електронне звернення є різновидом письмового звернення https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-of-citizens, тому електронне звернення може бути виготовлено за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотокопії.

Згідно з вимогами ст. 8 вищезазначеного Закону, письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Звернення можна надіслати на ел.адресу: post@dpss-sumy.gov.ua, поштою: м. Суми, вул.. Гамалія, буд. 25 або надати особисто.

Завантажте зразок ЗВЕРНЕННЯ за цим посиланням.