Новини

10 Серпень 10:34
СКЛАСТИ І ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА СОРТ РОСЛИН МОЖНА ЧЕРЕЗ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБУ
СКЛАСТИ І ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА СОРТ РОСЛИН МОЖНА ЧЕРЕЗ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБУ

Відповідні правила оновило Мінагрополітики. Права на сорт рослин в Україні будуть набуватися шляхом подачі заявки на сорт рослин в Держпродспоживслужбу. Такий порядок отримання визначило Мінагрополітики в наказі від 28 лютого 2018 року № 110. Заявка на сорт
рослин – це сукупність документів, перелік яких визначений статтею 20 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» (далі – Закон),  які подаються в паперовому та електронному вигляді. Подача сканованих копій документів заявки не допускається.

Згідно з Законом необхідно подати:

 • заяву про визнання прав на сорт з позначенням видів прав на сорт, які хоче отримати заявник;
 • ім'я (назва) та адреса місця проживання заявника;
 • ім'я та адресу місця проживання автора (авторів);
 • назву ​​ботанічного таксона (українською та латинською мовами);
 • запропоновану назву сорту;
 • технічну анкету сорту;
 • вказати ​​показники для визначення придатності сорту для поширення в Україні (якщо в заяві зазначено про намір придбати майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин);
 • відомості про походження сорту, які містять методи та вихідні форми, які використовувались для його створення;
 • відомості про інші заявки на даний сорт;
 • відомості про здійснення комерційного використання;
 • інші визначені відомості, необхідні для придбання прав на сорт.

Датою подачі заявки вважається дата одержання Держпродспоживслужбою матеріалів такої заявки. Право на подачу заявки мають: автор (автори) сорту; спільно автор (автори), роботодавець (замовник); роботодавець (замовник), якщо це обумовлено трудовим договором (контрактом) або договором про створення за замовленням; людина, якій передано право на подачу заявки роботодавцем (замовником) на підставі Закону або договору; правонаступник (спадкоємець) автора або роботодавця (замовника); будь-яка особа, якщо заявка подається на загальновідомий сорт без придбання майнових прав інтелектуальної власності.

У такому випадку заявник надає додаткову інформацію, зокрема підтвердження компетентного органу держави-учасниці про відсутність відомостей про автора (селекціонера) сорту рослин. Людина, яка подала заявку, є заявником сорту. Заявка повинна стосуватися лише одного сорту і містити:

 • заяву про визнання прав на сорт з позначенням видів прав на сорт, які має намір отримати заявник, в двох примірниках;
 • технічну анкету сорту в двох примірниках;
 • показники для визначення придатності сорту для поширення в Україні в двох примірниках.

Додатково подаються:

 • документ про сплату збору за подання заявки (може подаватися протягом 2 місяців після дати подання заявки);
 • документ про повноваження представника (якщо заявка подається через представника заявника);
 • копія першої заявки, засвідчена компетентним органом держави-учасниці, в який вона була подана, і її переклад на українську мову, в разі якщо заявником заявлено ​​право пріоритету заявки;
 • фотографії рослин або органів рослини сорту (додаються тільки для ботанічних таксонів, кваліфікаційна експертиза яких проводиться на підставі інформації, наданої заявником);
 • документ, що засвідчує право заявника на подачу заявки за базовим Законом. Заявник може надати відомості, за допомогою яких можна встановити заявника в якості селекціонера, зокрема підтвердження компетентного органу держави-учасника.

Наказ «Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин» від 28 лютого 2018 року № 110 набрав чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

© Юрліга

Поділитися:
Записатись на прийом
Повідомлення про порушення

Памятка громадянина

Відповідно до ст.5 Закону України "Про звернення громадян", письмове звернення надсилається поштою, передається громадянином особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками), із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну, поштову адреси, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

У роз’ясненні Верховної Ради України, зазначено, що електронне звернення є різновидом письмового звернення https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-of-citizens, тому електронне звернення може бути виготовлено за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотокопії.

Згідно з вимогами ст. 8 вищезазначеного Закону, письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Звернення можна надіслати на ел.адресу: post@dpss-sumy.gov.ua, поштою: м. Суми, вул.. Гамалія, буд. 25 або надати особисто.

Завантажте зразок ЗВЕРНЕННЯ за цим посиланням.