Новини

14 Травень 09:47
ЗАТВЕРДЖЕНО УНІФІКОВАНУ ФОРМУ АКТУ У СФЕРІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО УНІФІКОВАНУ ФОРМУ АКТУ У СФЕРІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

У квітні 2018 року набрав чинності наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України N 130 від 07.03.2018 яким затверджено уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини», даний наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 березня 2018 р. за N 366/3181.

Із вступом в дію даного наказу втратив чинність наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 жовтня 2011 року N 538,  який затверджував  переліки питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання законодавства у галузі ветеринарної медицини та уніфікованої форми акта перевірки.

Наказ N 130 від 07.03.2018  містить загальні вимоги до операторів потужностей (об’єктів), які провадять діяльність з розведення, вирощування, утримання та/або обігу тварин, репродуктивного і патологічного матеріалу та 12 додатків, які заповнюються окремо в залежності від виду  діяльності, а саме:

 1.  Розведення, вирощування, утримання та/або обігу диких тварин, (додаток 1);
 2. Розведення, вирощування, утримання та/або обігу тварин, що використовуються в наукових експериментах, тестуванні, навчальному процесі, виробництві біологічних препаратів, (додаток 2);
 3.  Розведення, вирощування, утримання та/або обігу птиці, (додаток 3); 
 4. Розведення, вирощування, утримання та/або обігу дрібної рогатої худоби (овець, кіз тощо), (додаток 4);
 5.  Розведення, вирощування, утримання та/або обігу свиней, (додаток 5);
 6. Розведення, вирощування, утримання та/або переміщення великої рогатої худоби, (додаток 6);
 7. Розведення, утримання та/або обігу бджіл, (додаток 7);
 8. Розведення, вирощування, утримання та/або обігу коней, віслюків, мулів, лошаків, верблюдів, (додаток 8);
 9.  Розведення, вирощування, утримання та/або обігу риби, інших водних живих ресурсів, (додаток 9);
 10. Діяльність з обігу побічних продуктів тваринного походження, (додаток 10);
 11. Обігу ветеринарних препаратів і медикаментів, субстанцій, штамів мікроорганізмів, засобів ветеринарної медицини та засобів догляду за тваринами, (додаток 11);
 12. Діяльності з утримання притулків для тварин (собак та котів), (додаток 12).

Звертаємо увагу, що дана форма акту містить ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК питань щодо проведення державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у галузі ветеринарної медицини, який є обов’язковим для заповнення в не залежності від   виду господарської діяльності у сфері ветеринарної медицини під час здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю).

Поділитися:
Записатись на прийом
Повідомлення про порушення

Памятка громадянина

Відповідно до ст.5 Закону України "Про звернення громадян", письмове звернення надсилається поштою, передається громадянином особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками), із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну, поштову адреси, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

У роз’ясненні Верховної Ради України, зазначено, що електронне звернення є різновидом письмового звернення https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-of-citizens, тому електронне звернення може бути виготовлено за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотокопії.

Згідно з вимогами ст. 8 вищезазначеного Закону, письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Звернення можна надіслати на ел.адресу: post@dpss-sumy.gov.ua, поштою: м. Суми, вул.. Гамалія, буд. 25 або надати особисто.

Завантажте зразок ЗВЕРНЕННЯ за цим посиланням.