Реєстрація машин (юр. особи)

Реєстрація машин (юр. особи)

1. Реєстрація машин
Документи, необхідні для реєстрації:

 • 1. Заява;
 • 2. Документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини - оригінал або копія (засвідчена нотаріально, або сторонами, які підписали документ);
 • 3. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність;
 • 4. Свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником (якщо машина перебувала в експлуатації та була зареєстрована в інспекції чи іншому державному органі);
 • 5. Митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 - для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше;
 • 6. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі реєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно) ;
 • 7. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації;
 • 8. Договір купівлі продажу;
 • 9. Акт приймання - передачі.
 • 10. Інші документи у випадках передбачених законодавством.

У реєстрації машини може бути відмовлено:

1. Якщо машина:

 • Не знята з обліку попереднім власником в інспекції чи іншому державному органі, за винятком випадків, передбачених законодавством;
 • Не має ідентифікаційного номера.

2. У разі коли документи:

 • Подано не в повному обсязі;
 • Викладено іноземною мовою без додатка засвідченого в установленному порядку перекладену на державну мову;
 • Копії яких не в установленому порядку;
 • Оформлено з іншими порушеннями закону;
 • У висновку спеціаліста зазначено, що на машині знищені або підроблені, або сфальсифіковані ідентифікаційні номери вузлів та агрегатів;
 • Машини ввезені на територію України без відповідного їх митного оформлення або із сфальсифікованими документами митного оформлення, про що зазначено у висновку спеціаліста.

3. В інших випадках, передбачених законом.

Тимчасова реєстрація проводиться у разі:

 • тимчасового ввезення машини на територію України - на період більш як два місяці під зобов'язання про зворотне вивезення. Для тимчасової реєстрації до інспекції юридична або фізична особа здає номерний знак і реєстраційний документ машини, зареєстрованої за межами України (у разі наявності), що повертаються власникові після закінчення строку тимчасової реєстрації;
 • тимчасового використання тракторів, демонтованих із самохідних машин;
 • реєстрації машин в інших органах - на період до одержання інспекцією інформації про їх реєстрацію та зняття з обліку в таких органах. Після надходження такої інформації талон тимчасового обліку повертається до інспекції, а власникові видається свідоцтво про реєстрацію машини;
 • коли машини передаються в оренду, фінансовий лізинг тощо відповідно до укладених договорів;
 • втрати свідоцтва про реєстрацію з відміткою про зняття з обліку - на період до одержання інформації про їх реєстрацію та зняття з обліку за попереднім власником. Після надходження такої інформації та зняття з обліку талон тимчасового обліку повертається до інспекції, а власникові видається свідоцтво про реєстрацію машини;
 • проведення перевірки машини на предмет законності її ввезення на митну територію України та завершення митного оформлення.

Примітка:
Машина реєструється за її власником як за юридичною або фізичною особою. За фізичною особою - підприємцем машина реєструються як за фізичною особою.
 

2. Перереєстрація машин

Перереєстрація машин проводиться у разі зміни:

 • 1) місцезнаходження, організаційно-правової форми або найменування власника - юридичної особи, що підтверджується відповідними документами;
 • 2) типу машини у разі переобладнання або заміни вузлів і агрегатів з ідентифікаційними номерами, що підтверджується документами про правомірність придбання вузлів і агрегатів.

Документи, необхідні для перереєстрації машини у випадку зміни місцезнаходження, організаційно-правової форми або найменування власника:

 • 1. Заява.
 • 2. Документи, що підтверджують факт зміни місцезнаходження, організаційно-правової форми або найменування власника - протокол, рішення, наказ, статут, положення.
 • 3. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.
 • 4. Свідоцтво про реєстрацію машини (талон тимчасового обліку).
 • 5. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.
 • 6. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі перереєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно).
 • 7. Інші документи у випадках передбачених законодавством.

Документи, необхідні для перереєстрації машини у випадку переобладнання або заміни вузлів і агрегатів з ідентифікаційними номерами:

 • 1. Заява.
 • 2. Документи, що підтверджують правомірність придбання вузлів і агрегатів.
 • 3. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.
 • 4. Свідоцтво про реєстрацію машини (талон тимчасового обліку).
 • 5. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.
 • 6. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі перереєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно).
 • 7. Інші документи у випадках передбачених законодавством.

3. Видача реєстраційного документа замість втраченого (дублікат)

Документи, необхідні для отримання реєстраційного документа (у тому числі знятої з обліку машини) замість втраченого:

 • 1. Заява.
 • 2. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.
 • 3. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі видачі реєстраційного документа на машину, якій ідентифікаційний номер присвоєно).
 • 4. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.
 • 5. Пояснення про обставини втрати реєстраційного документа, а також підтвердження факту опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про його втрату.
 • 6. Інші документи у випадках передбачених законодавством.

4. Видача номерних знаків замість втрачених

Документи, необхідні для отримання номерних знаків замість втрачених:

 • 1. Заява.
 • 2. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.
 • 3. Свідоцтво про реєстрацію машини (талон тимчасового обліку).
 • 4. Пояснення про обставини втрати номерного знака, а також підтвердження факту опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про його втрату.
 • 5. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.
 • 6. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (для машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно).
 • 7. Інші документи у випадках передбачених законодавством.

Примітка:
Номерний знак (номерні знаки) замість втраченого видається разом з новим реєстраційним документом. Знайдені після заміни номерний знак (номерні знаки) та реєстраційний документ вважаються недійсними і підлягають здачі до інспекції.

Записатись на прийом
Подати скаргу